Legends of Shinobi
[Oddzielony post] Duzy problem - Printable Version

+- Legends of Shinobi (https://losots.pl)
+-- Forum: Hyde Park (https://losots.pl/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Forum: Archiwum (https://losots.pl/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Thread: [Oddzielony post] Duzy problem (/showthread.php?tid=233)[Oddzielony post] Duzy problem - Ice Iron - 02-09-2013

Jeżeli ktoś umie i może rozpakować clienta LoS'a 2.0, bardzo bym oto prosił. Także czekałem dość długo na update i chciałbym pograć.