Legends of Shinobi
Nie da sie cytować wypowiedzi graczy. | Przeniesiono przez Xam - Printable Version

+- Legends of Shinobi (https://losots.pl)
+-- Forum: Hyde Park (https://losots.pl/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Forum: Archiwum (https://losots.pl/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Thread: Nie da sie cytować wypowiedzi graczy. | Przeniesiono przez Xam (/showthread.php?tid=140)Nie da sie cytować wypowiedzi graczy. | Przeniesiono przez Xam - Willdi - 31-08-2013

Zauważyłem dzisiaj, że nie da się cytować wypowiedzi graczy.