UMadBro
Kills: 251
Rodzina Soprano
Kills: 80
Jak Aniola Glos
Kills: 41
Content
Update v4.1 - 14-03-2018, 11:36
Konan: Shikigami no Mai Torappu, paralyze changed to stage 2
Kakashi: Kamui Raikiri, cooldown changed to 20 sec and required 20 focus
Kakashi: Suiryudan no Jutsu, required control was changed to 130
Chouji: Doton Doryuu Heki, duration changed to 6 sec
Gaara: Suna no Tates, fixed chakra regeneration
Fishing rod was added to buy from every Fisherman
Fixed daily missions
Fixed debug in Hiraishin Quest
Fixed some rewards for eventpoints
Fixed tree to climb up
Ladders bugs mostly fixed
Sumaru was moved in front of the mountain
Fixed mission 'rank A' with Jashin Mentor.
Fixed a lot maps bugs
Akatsuki Anihilator(Suna) required level was changed from 400 to 300
Elemental Anihilator(Gorille) required level was changed from 450 to 350
Update v4.0 - ENG - 02-03-2018, 12:11
► New Daily tasks
 • Every day, we have an opportunity to do 2 type of daily tasks,
 • After we complete task we will receive exp, money, event points and sometimes some item.
 • There is 58 tasks for killing and 38 missions for bringing items.
 • Bring items - we have to bring some items to complete this task( +2-3 event points)
 • Killing monsters - we have to kill enough monsters of certain type (+2 event points)
► New Event Points System

!eventpoints

How can we obtain event points?
 • Doing tasks
 • Participate in events


Event points can be exchanged to certain rewards.

Rewards:
 • Level and skills:
  +1 level - max limit 220
  +1 ninjutsu -  max limit 80
  +1 taijutsu/sword- max limit 100
  +1 distanse - max limit 120
  +1 attack speed - max limit 70
  +1 defense- max limit 120
  +1 control - max limit 120

 • Exchange points for special items:
  Aol 
  Special Ticket 
  Exp Boost 

  + tasks items!


► New respawns and map remake
 • We listened your requests and we added new resps of monsters which were needed. We also extended small resps which were already existed.► Hiraishin Quest
 • Instant teleport to other player is really usefull and before this update it only need certain level but now we added new big quest to obtain this technique. To start this quests you have to use 2x Kunai in Hokage's house.

► Character changes
 • Ino 
  Shintenshin Kai - increased dmg by 10%
 • Itachi
  Amaterasu - lowered dmg by 10% dmgSuiton Suigadan - increased dmg by 10%
  Katon Housenka no jutsu - increased dmg by 10% 
  Tsukiyomi - it lasts for 5 sec now, exhall 5 sec 
 • Kakashi 
  Katon Breath - increased dmg by 10% 
  Rairyudan no Jutsu - lowered exhall
  Rage Doton Punch - lowered exhall 
  Suiryudan no Jutsu - added paral stage 2 

 • Kankurou 
  Poison Bomb - increased dmg by 10%
  Poison Shot - increased dmg by 10%
  Karasu Bloody Combination - lowered dmg by 20% 

 • Temari 
  Daikamaitachi no Jutsu - lowered dmg by 5%
  Kakeami - lowered dmg by 5%
  Okamaitachi no Jutsu - lowered dmg by 5%

 • Tenten 
  Explodive Note Kai - lowered exh 
  Weapon Fury Big Shuriken - lowered dmg by 15% 

 • Naruto 
  Kawazu Kumite - lowered dmg by 10%
 • Konan 
  Shikigami no Mai Arashi - increased dmg by 10% 
 • Nagato 
  Tengai Shinsei - lowered dmg by 15% 
 • Neji 
  Tenketsu Rokujuuyonsho - +100% mana dmg
 • Shikamaru
  Kage Kubishibari no Jutsu - increased target area 3x3 (target aoe)


► Monster changes
 • Young Samuraie - lowered hp to 24k
 • Monastic Samuraie - lowered hp to 19k
 • Retired Samuraie - lowered dmg by 40%
 • Cursed Monki - lowered dmg by 20%
 • Strangery - lowered dmg from wave ro 2k and lowered exp to 54k
 • Prisonery - lowered dmg by 30%
 • Mummy - lowered dmg by 30%
 • Cursed Mummy - increased exp to 6300
 • Assassiny - lowered exp to 1500
 • Hidden Assassiny - increased exp to 25k
 • Muffled Ninja - lowered hp to 15k
 • Wounded Strangery - lowered exp to 9k
 • Black Shinobi - increased exp to 11k
 • Desert Monstery - increased exp to 2k
 • Invisible Shinobi - increased exp to 28k
 • Brutal Bandity - lowered dmg by 20%
 • Pickpockets - increased exp to 7k
 • Iyeasu - increased exp to 8k 
 • Missing Ninja - increased exp to 10k
 • Kyokushiny - lowered dmg by 10%
 • Elite Bandit - lowered ilość hp to 7k
 • Airbendery - lowered dmg by 20%
 • Katon walkery - increased dmg by 10% and lowered exp to 185k
 • Worm soldier - increased hp and exp, lowered dmg
 • Health insect - increased hp and exp, lowered dmg► Automatic events
 • Akatsuki vs Anbu event* - everyday
 • Search and find event*
*events will start appearing about 1 week from server start


► Other changes
 • Lowered % of skill lose after death.
 • Lowered exp loss after death from 7% to 6% and with bless you will lose only 3%.
 • Lowered amount of gain exp from mission 7MS (Seven Ninja Swordsmens) by 50%.
 • You cannot exp on Annihilatorach anymore
 • starting glove is now two-handed.
 • Rare and legendary loot are lowered by 50%
 • Every combo II have now 100% successrate(Lee, Shikamaru, Temari, Ten Ten)
 • new layout on website
 • Some saga rewards have been changed.
 • New bonuses from pets:
  Katsuya: rege hp 100/150/250
  Frog chakra dmg bonus: 3/4/5%
  Snake: 20/40/60 speeda
  Dog: find
 • Some changes in rare/legendary items (some changes in statistics).
 • New hp/chakra gain in almost every character. You should check tutorials of characters you are intrested in.
 • New graphics
 • Some fixed in NPC dialogs.
 • Skin system  - !outfit
 • Many smaller bugs have been fixed.
Update v4.0 - PL - 02-03-2018, 11:47
► New Daily tasks
 • Każdego dnia, mamy możliwość na wykonanie dwóch różnych tasków, dzięki którym będziemy mogli wzbogacić się w doświadczenie, $$ oraz punkty eventowe.
  Aktualnie jest aż 58 misji na zabijanie i 38 misji na zbieranie.
 • Zbieranie - musimy zebrać odpowiednią ilość danego przedmiotu. (+1 pkt event)
 • Zabijanie - musimy zabić odpowiednią ilość danego mobka. (+2 pkt event)

► New Event Points System

!eventpoints

W jaki sposób będziemy mogli uzyskać powyższe punkty?
 • Wykonywanie Daily Tasks
 • Najróżniejsze Eventy
Event points będziemy mogli wymienić na unikalne nagrody.

Nagrody:
 • Ulepszanie swojej postaci poprzez dodawanie skilli.
  +1 level - max limit 220
  +1 ninjutsu -  max limit 80
  +1 taijutsu/sword- max limit 100
  +1 distanse - max limit 120
  +1 attack speed - max limit 70
  +1 defense- max limit 120
  +1 control - max limit 120

 • Wymienianie punktów na różne przedmioty.
  Aol 
  Special Ticket 
  Exp Boost 

  + taskowe przedmioty!
► New respawns and map remake
 • Wysłuchaliśmy Waszych próśb i uzupełniliśmy mapę w nowe respawny mobów, których brakowało lub było ich stosunkowo mało oraz rozbudowaliśmy i zwiększyliśmy niektóre stare respawny.

► Hiraishin Quest
 • Jako, że teleportacja do innego gracza jest bardzo użyteczna i wymagało od nas tylko i wyłącznie wbicie odpowiedniego poziomu doświadczenia, to od teraz stworzyliśmy specjalną mapę z małą fabułą, która ograniczy nas na szybkie zdobycie tego spella. Żeby rozpocząć Questa na Hiraishin no Jutsu, należy kliknąć dwa razy w Kuna'ia w domu Hokage.
► Character changes
 • Ino 
  Shintenshin Kai - zwiększony dmg o 10%
 • Itachi
  Amaterasu - zmniejszony dmg o 10% dmgSuiton Suigadan - zwiększony dmg o 10%
  Katon Housenka no jutsu - zwiększony dmg o 10% 
  Tsukiyomi - zmiana czasu trwania na 5 sec, exhall 5 sec 
 • Kakashi 
  Katon Breath - zwiększony dmg o 10% 
  Rairyudan no Jutsu - zmniejszony exhall
  Rage Doton Punch - zmniejszony exhall 
  Suiryudan no Jutsu - dodany paral stage 2 

 • Kankurou 
  Poison Bomb - zwiększony dmg o 10%
  Poison Shot - zwiększony dmg o 10%
  Karasu Bloody Combination - zmniejszony dmg o 20% 

 • Temari 
  Daikamaitachi no Jutsu - zmniejszony dmg o 5%
  Kakeami - zmniejszony dmg o 5%
  Okamaitachi no Jutsu - zmniejszony dmg o 5%

 • Tenten 
  Explodive Note Kai - zmniejszony exh 
  Weapon Fury Big Shuriken - zmniejszony dmg o 15% 

 • Naruto 
  Kawazu Kumite - zmniejszony dmg o 10%
 • Konan 
  Shikigami no Mai Arashi - zwiększony dmg o 10% 
 • Nagato 
  Tengai Shinsei - zmniejszony dmg o 15% 
 • Neji 
  Tenketsu Rokujuuyonsho - +100% mana dmg
 • Shikamaru
  Kage Kubishibari no Jutsu - powiększony target do 3x3 (target aoe)► Monster changes
 • Young Samuraie - zmniejszona ilość hp do 24k
 • Monastic Samuraie - zmniejszona ilość hp do 19k
 • Retired Samuraie - zmniejszony dmg o 40%
 • Cursed Monki - zmniejszony dmg o 20%
 • Strangery - zmniejszony dmg z wave do 2k i zmniejszony exp do 54k
 • Prisonery - zmniejszony dmg o 30%
 • Mummy - zmniejszony dmg o 30%
 • Cursed Mummy - zwiększony exp do 6300
 • Assassiny - zwiększony exp do 1500
 • Hidden Assassiny - zwiększony exp do 25k
 • Muffled Ninja - zmniejszona ilość hp do 15k
 • Wounded Strangery - zwiększony exp do 9k
 • Black Shinobi - zwiększony exp do 11k
 • Desert Monstery - zwiększony exp do 2k
 • Invisible Shinobi - zwiększony exp do 28k
 • Brutal Bandity - zmniejszony dmg o 20%
 • Pickpockets - zmniejszony exp do 7k
 • Iyeasu - zwiększony exp do 8k 
 • Missing Ninja - zwiększony exp do 10k
 • Kyokushiny - zmniejszony dmg o 10%
 • Elite Bandit - zmniejszona ilość hp do 7k
 • Airbendery - zmniejszony dmg o 20%
 • Katon walkery - zwiększony dmg o 10% i zmniejszony exp do 185k
 • Worm soldier - zwiększone hp i exp, zmniejszony dmg
 • Health insect - zwiększone hp i exp, zmniejszony dmg

► Automatic events
 • Akatsuki vs Anbu event* - codziennie
 • Search and find event**eventy zaczną sie odpalać po około tygodniu od startu serwera► Other changes
 • Zmniejszony współczynnik spadania skilli podczas śmierci.
 • Zmniejszona ilość spadania expa po zgonie z 7% na 6% oraz z blessami do 3%.
 • Zmniejszona ilość otrzymywanego expa za misje z 7MS (Seven Ninja Swordsmens) o 50%.
 • Nie ma już możliwość expenia na Annihilatorach.
 • Startowy glove od teraz jest dwuręczny.
 • Loot itemków rare oraz legendary zmniejszony o 50%
 • Wszystkie comba II, które mają 100% szansy już działają (Lee, Shikamaru, Temari, Ten Ten)
 • Odświeżona strona
 • Pozmieniane niektóre nagrody za sagi.
 • Nowe bonusy petów: 
  Katsuya: rege hp 100/150/250
  Frog chakra dmg bonus: 3/4/5%
  Snake: 20/40/60 speeda
  Dog: find
 • Zmiany w zakresie rare/legendary (kilka poprawek w statystykach).
 • Balans transformacji oraz zmiana przyrostów postaci.
 • Zmiana grafik otoczenia.
 • Poprawa dialogów u NPC.
 • System skinów    - !outfit
 • Naprawione kilka pomniejszych bugów


Update 3.2 Changes - 05-12-2017, 07:24
  Characters:
 • Naruto - Sense - poprawiony exhaustion.
 • Shino - Insect Sense - ograniczony tylko dla profesji Shino.
 • Konan - Distance dmg - zwiększony dmg distance na transformacji 400lvl.
  Shikigami no Mai Arashi - zwiększony dmg.
  Shikigami no Mai Konbo (target) - Zadawane dmg: 50% health & 50% chakra. Duration: 6sec

  Monsters:
 • Fuuton Walker - buff dmg + new jutsu.
 • Airbender - zmniejszony dmg o 15% oraz częstotliwość jutsu.
 • Katon Dragon - zmniejszony dmg o kolejne 10%, zwiększony exp o 40k
 • Fuuton Dragon - zwiększony exp o 30k
 • Hanzou - poprawione jutsu oraz dmg.
 • Boss (Katon&Fuuton) Dragon - dodane cykliczne respienie na wyspach.

  Others:
 • Korekta War Sag
 • Poprawiony Inderian quest (Katon Island)
 • Dodany npc skupujący loot (Katon Island)
 • Poprawione npc teleportujące
 • Poprawiony bug mapy przy Jakuo
 • Taski Fuuton Island - zresetowane oraz dodane rewardy:
  MonsterQuantityExperienceReward
  1Fuuton Walker100030 000 00030 cc
  2Hypnotist100040 000 00035 cc
  3Fuuton Monk100050 000 00040 cc
  4Airbender100060 000 00045 cc
  5Elite Fuuton Walker10010 000 00050 cc + 500 Chakra
  6Fuuton Dragon100070 000 00050 cc
  7Boss Fuuton Dragon1530 000 00050 cc + 500 Health

  NEW!!
 • Dodana nowa postać - Kakashi.
  Specyfikacje:
  Health / lvl: 29
  Chakra / lvl: 27

  Jutsu:
  15 Level, 30 Control - Explodive Trap
  30 Level, 50 Control - Raikiri
  65 Level, 80 Control - Katon breath
  80 Level, 95 Control - Sharingan
  110 Level, 110 Control - Rage doton punch
  300 Level, 120 Control - Suiryudan no Jutsu
  Premium - Rairyudan no Jutsu
  Special - Kamui Raikiri
Update 3.1 Changes - 21-11-2017, 22:23
  Characters:
 • Ten Ten - Weapon Fury Big Shuriken zabiera od teraz tylko 3550 chakra, zamiast 40%.
 • Neji - Tenketsu Rokujuuyonsho od teraz wymaga nauki.
 • Itachi - Tsukiyomi - zmniejszony cooldown na inne spelle z 8 na 7 sec
  Nowe działanie: Gdy na jedną osobe padnie kolejne tsukiyomi w odstępie mniejszym niż 10 sec, to osoba ta dostanie tylko parala zamiast stuna.
 • Sai - zmieniona kombinacja spelli w Combo II; Choju Pluvia -> Sumi Nagashi -> Choju Dragon Tandan

  Monsters:
 • Wounded Gorilla - kolejny lekki nerf dmg.
 • Katon Walker zmniejszony exp o 10k, zwiększona częstotliwość leczenia z 1 na 3 sec, zmniejszony dmg o 20%.
 • Infernal Shinobi - zmniejszony dmg o 15-20%, zwiększony exp o 25k
 • Katon Dragon - zmniejszony dmg o 10%.

  Items:
 • Totsuka No Tsurugi - zmienione wymagania z 500 na 350.
 • Każda broń z 7mms jest od 400 lvl.
 • Żywiołowe naszyjniki - znerfiona protekcja z 20% na 5%.

  Pets:
 • Naprawiony bonus pasywny u Snake (speed).
 • Zwiększona ilość HP na stage I/II;
  Stage I - 25k --> 40k
  Stage II - 50k --> 70k
  Stage III - 100k

  Others:
 • Taski Kankurou - naprawione.
 • Taski Desert Monsterów - naprawione.
 • Obito Quest - poprawiony skrypt z wymogiem sagi.
 • Katon Haikedo - można się leczyć/używać jutsu w trakcie działania.
 • Udostępniony Private Island.
 • Dodano NPC do Private Island (tańszy sprzedawca)
 • Zablokowano wyspę Anty Hiraishin
 • Non-PvP zone na control (Private island)
 • Chakra Fury - zmniejszone otrzymywanie distanse z 50 na 40.
 • Straw Helmet już nie działa tak jak Fuuton na 140 controlu.
 • Sprzedawanie Kyokushin Belts dodane do Ishiro.
 • Poprawione ulepszanie Kyodai Sensu Stage 1 na 220lvl.
 • Poprawione Fuuton Walkery (usunięty spell, który używał spella od 140 controla i stawiał mwalle; zastąpiony innym)
 • Hirainshin dostępny od 300lvl.
 • Przywróceni brakujący NPC.

  NEW!!
 • Dodana nowa postać - Konan.
  Specyfikacje:
  Health / lvl: 26
  Chakra / lvl: 30

  Jutsu:
  Shikigami no Mai Bachi - 15 lvl
  Kami Shuriken - 35 lvl
  Kami Shigure - 60 lvl
  Explodive note kai - 85 lvl
  Shikigami no Mai Torappu - 115 lvl
  Shikigami no Mai Bakuhatsu - Premium 100 lvl
  Shikigami no Mai Konbo - Special 220 lvl
  Shikigami no Mai Arashi - 300 lvl
DYSK JEST MUJ
Level: 309 Ninjutsu: 106
John Gotti
Level: 307 Ninjutsu: 104
Chibs
Level: 306 Ninjutsu: 107
Transcendent
Level: 304 Ninjutsu: 108
Team Mnie Namowil
Level: 303 Ninjutsu: 105