logo
Server is already online. If you have got troubles with creating a game account or character, check it.
Follow us on Facebook.
Thread Closed 
 
Thread Rating:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin Supportu
Author Message
Zwir Offline
Head Administrator

Posts: 228
Joined: Jul 2013
Reputation: 36
Post: #1
Regulamin Supportu
Najwyższa władza - jest nią Administrator, czyli osoba z najwyższa rangą na serwerze, mająca bezpośredni lub pośredni dostęp do serwera.
Władza wyższa - w jej skład wchodzą takie rangi jak Banner, GameMaster, Senior GameMaster oraz Junior Administrator.
Władza serwera - wszystkie osoby, które otrzymały stanowisko wyższe niż player, w ich skład wchodzą Tutorzy, Consullerzy, Bannerzy, GameMasterzy, Senior GameMasterzy, Junior Administrator i Administrator.

VI. Pozycja na Serwerze

Tutor - osoba wyznaczona przez najwyższą władze, zazwyczaj za namową graczy.
1. Obowiązki
- zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu dla graczy
- zobowiązany jest posiadać dowód winy każdej osoby reportowanej bezpośrednio do władzy wyższej i trzymać go przez 3 tygodnie
- zobowiązany jest pokazać dowód winy danej osoby na żądanie władzy nawyższej lub w przypadku odwołania danego gracza
- jego głównym zadaniem jest odpowiadanie na pytania graczy, zarówno na kanale Help-Chat jak i podczas innych rozmów w grze np. prywatnych wiadomości
- w przypadku zauważenia złamania regulaminu przez jakiegokolwiek gracza zobowiązany jest do zreportowania tego do władzy wyższej

2. Prawa i przywileje
- nosi tytuł Tutora
- może sprawdzać czy gracze łamią regulamin
- pomarańczowy kolor jego wiadomości na kanale Help odróżnia go od zwykłych graczy
- po dwóch miesiącach pracy jako Tutor ma prawo do comiesięcznego głosowania na Consullera
- wchodzi bez kolejki

3. Jak zostać Tutorem:
- być pomocnym graczom m.in. odpowiadać graczom na ich pytania
- mieć co najmniej trzy miesięczny staż w grze
- mieć minimalnie 100 level
- posiadać dużą wiedzę na temat serwera
- podczas głosowania uzyskać co najmniej 51% głosów na tak

Masz prawo do głosowania jeżeli spełniasz powyższe warunki bycia Tutorem i co najmniej cztery osoby z władzy servera popierają twoją kandydaturę. To, że Cię popierają musisz potwierdzić screenami.

W przypadku, gdy najwyższa władza uzna, że nowy Tutor nie jest potrzebny nie można uzyskać tej rangi

Consuller - osoba wyznaczona przez najwyższą władze, która zasłużyła się jako Tutor.
1. Obowiązki:
- zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu dla graczy
- zobowiązany jest posiadać dowód winy każdej osoby reportowanej bezpośrednio do władzy wyższej i trzymać go przez 3 tygodnie
- zobowiązany jest pokazać dowód winy danej osoby na żądanie władzy najwyższej lub w przypadku odwołania danego gracza
- jego zadaniem jest odpowiadanie na pytania graczy na kanale Help
- w przypadku zauważenia złamania regulaminu przez jakiegokolwiek gracza zobowiązany jest do zreportowania tego do władzy wyższej
- jego zadaniem jest pomoc graczom tj. pokazuje im expowiska, organizuje grupowe questy i udziela informacji odnośnie gry, nie jest zobowiązany odpowiadać na pytania w sprawie questów

2. Prawa i przywileje:
- nosi tytuł Consullera
- może sprawdzać czy gracze łamią regulamin
- pomarańczowy kolor jego wiadomości na kanale Help odróżnia go od zwykłych graczy
- może pisać wiadomość do wszystkich graczy online
- wchodzi bez kolejki
- może poprosić władzę najwyższą o NON-PVP na postać, jednakże jest to równoznaczne z końcem pk

3. Jak zostać Consullerem:
- wypełniać obowiązki Tutor'a
- być pomocnym graczom np.: odpowiadać graczom na ich pytania
- mieć co najmniej 2 miesięczny staż w jako Tutor
- podczas głosowania uzyskać co najmniej 51% głosów na tak

W przypadku, gdy najwyższa władza uzna, że nowy Consuller nie jest potrzebny, nie można uzyskać tej rangi.

Banner - osoba wyznaczona przez najwyższą władze, która wymierza karę graczom w postaci bana za łamanie regulaminu. W przeciwieństwie do Tutora i Consullera jest to oddzielna, nietykalna postać.
1. Obowiązki:
- zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu dla graczy (z wyjątkiem zakazu o używaniu MC)
- w przypadku zauważenia złamania regulaminu przez jakiegokolwiek gracza zobowiązany jest do zbanowania danego gracza
- zobowiązany jest pokazać dowód winy danej osoby na żądanie władzy najwyższej lub w przypadku odwołania danego gracza
- nie może pomagać, przeszkadzać ani w inny sposób ingerować w grę graczy po za ich uzasadnionym zbanowaniem, kickaniem i sprawdzaniem
- regularnie sprawdzać graczy
- regularnie banuje graczy m.in. na podstawie Czarnej Listy

2. Prawa i przywileje:
- nosi tytuł Bannera
- może sprawdzać czy gracze łamią regulamin
- pomarańczowy kolor jego wiadomości na kanale Help odróżnia go od zwykłych graczy
- może pisać wiadomość do wszystkich graczy online
- może się teleportować, jest nietykalny dla potworów
- może dostać 10 dni promocji na wybrana postać co miesiąc
- w znacznym stopniu decyduje o powołaniu danej osoby na stanowisko Tutora lub Consullera

3. Jak zostać Bannerem:
- mieć co najmniej 2 miesięczny staż w jako Counsellor
- podczas głosowania uzyskać co najmniej 51% głosów na tak
- zasłużyć się zewnętrznie np. grafika, skrypty, reportowanie bugów

GameMaster - osoba wyznaczona przez najwyższą władzę, która wymierza karę graczom w postaci bana za łamanie regulaminu. W przeciwieństwie do Tutora i Consullera jest to oddzielna, nietykalna postać.
1. Obowiązki:
- zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu dla graczy (z wyjątkiem zakazu o używaniu MC)
- w przypadku zauważenia złamania regulaminu przez jakiegokolwiek gracza zobowiązany jest do zbanowania danego gracza
- zobowiązany jest pokazać dowód winy danej osoby na żądanie władzy najwyższej lub w przypadku odwołania danego gracza
- nie może pomagać, przeszkadzać ani w inny sposób ingerować w gre graczy po za ich uzasadnionym zbanowaniem, kickaniem i sprawdzaniem
- regularnie sprawdzać graczy
- regularnie banuje graczy m.in. na podstawie Czarnej Listy

2. Prawa i przywileje:
- nosi tytuł GameMastera
- pomarańczowy kolor jego wiadomości na kanale Help odróżnia go od zwykłych graczy.
- może pisać wiadomość do wszystkich graczy online, w różnym formacie
- może się teleportować, jest nietykalny dla potworów
- ma prawo do domku**
- w znacznym stopniu decyduje o powołaniu danej osoby na stanowisko Tutora lub Consullera

3. Jak zostać GameMasterem:
- mieć co najmniej 2 miesięczny staż w jako Banner
- podczas głosowania uzyskać co najmniej 60% głosów na tak.
- zasłużyć się zewnętrznie np. grafika, skrypty, reportowanie bugów

Senior GameMaster - osoba wyznaczona przez najwyższą władze, która wymierza karę graczom w postaci bana za łamanie regulaminu. W przeciwieństwie do Tutora i Counsellora jest to oddzielna, nietykalna postać.
1. Obowiązki:
- zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu dla graczy (z wyjątkiem zakazu o używaniu MC)
- w przypadku zauważenia złamania regulaminu przez jakiegokolwiek gracza zobowiązany jest do zbanowania danego gracza
- zobowiązany jest pokazać dowód winy danej osoby na żądanie władzy najwyższej lub w przypadku odwołania danego gracza
- nie może pomagać, przeszkadzać ani w inny sposób ingerować w grę graczy po za ich uzasadnionym zbanowaniem, kickaniem i sprawdzaniem

2. Prawa i przywileje:
- nosi tytuł Sernior GameMastera
- pomarańczowy kolor jego wiadomości na kanale Help odróżnia go od zwykłych graczy
- może pisać wiadomość do wszystkich graczy online w różnym formacie
- może się teleportować, jest nietykalny przez potwory.
- ma prawo do domku**
- w znacznym stopniu decyduje o powołaniu danej osoby na stanowisko Tutora lub Consullera

3. Jak zostać Senior GameMaster:
- w bardzo dużym stopniu zasłużyć się zewnętrznie
- uzyskać poparcie władzy najwyższej
- mieć co najmniej 5 miesięczny staż w jako GameMaster
- podczas głosowania uzyskać co najmniej 71% głosów na tak.
- kandydatura musi zostać zatwierdzona przez inne osoby z władzy serwera

Junior Administrator - osoba wyznaczona przez najwyższą władze, która wymierza karę graczom w postaci bana za łamanie regulaminu. W przeciwieństwie do Tutora i Counsellora jest to oddzielna, nietykalna postać.
1. Obowiązki:
- zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu dla graczy (z wyjątkiem zakazu o używaniu MC)
- w przypadku zauważenia złamania regulaminu przez jakiegokolwiek gracza zobowiązany jest do zbanowania danego gracza
- zobowiązany jest pokazać dowód winy danej osoby na żądanie władzy najwyższej lub w przypadku odwołania danego gracza
- nie może pomagać, przeszkadzać ani w inny sposób ingerować w grę graczy po za ich uzasadnionym zbanowaniem, kickaniem i sprawdzaniem

2. Prawa i przywileje:
- nosi tytuł Junior Administratora
- pomarańczowy kolor jego wiadomości na kanale Help odróżnia go od zwykłych graczy
- może pisać wiadomość do wszystkich graczy online w różnym formacie
- może się teleportować, jest nietykalny przez potwory.
- ma prawo do domku**
- w znacznym stopniu decyduje o powołaniu danej osoby na stanowisko Tutora lub Consullera
- rozdaje pacc na podstawie screena blankietu na okres 4 dni(okres wpłynięcia pieniędzy na konto) oraz na pozostały tylko wówczas, kiedy władza najwyższa jest nieobecna

3. Jak zostać Junior Administratorem:
- żadne czynniki nie wpływają na kandydaturę
- gdy władza najwyższa uzna to za stosowne, awansuje daną osobę

Gdy najwyższa władza uzna za słuszne może awansować wybraną osobę na dowolne stanowisko.

Za złamanie regulaminu dla graczy przez władze grozi degradacja, w przypadku braku wypełniania obowiązków lub nadużyciu władzy także degradacja bądź zawieszenie.

Inne
1. Władza najwyższa może zwolnić lub zdegradować każdego z jego pozycji bez podania przyczyny jeżeli uzna to za stosowne.
2. Każdy z władzy serwera ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji. Podanie o odejście zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni, o ile osoba, które chce odejść nie zmieni zdania.
3. Nie można oddać nikomu konta na którym jest postać z wyższa pozycja.
4. Nadużycie władzy przez wszystkich z władzy serwera po za władzą najwyższa może skończy się natychmiastowa dymisja bez możliwości powrotu.
5. Każdy ma prawo udać się na "urlop" maksymalnie na 40 dni, raz w roku.
6. Od władzy serwera po za władzą najwyższa wymaga się co najmniej 20 godzin online miesięcznie jeżeli nie są na "urlopie".
7. Nie pełnienie swoich obowiązków przez dłuższy czas bez uzasadnienia kończy się degradacją lub dymisją.
8. Tutorzy, Consullerzy, Bannerzy, GameMasterzy, Senior GameMasterzy oraz Junior Administratorzy podlegają władzy najwyższej i nie mogą zostać zbanowani bez uzgodnienia tego z władzą najwyższą. Tylko w przypadkach krytycznych np. hack, włada wyższa może podjąć środki zapobiegawcze.
01-08-2013 10:36
Find all posts by this user
Thread Closed 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)