Umadbro
Kills: 640
ODDZIAL SPECJALNY
Kills: 520
Cranium Krusherz
Kills: 19


~~Set~~
~Normal~
~30~Level
~70~Level
150~Level
[Image: 2489.gif][Image: 12321.gif] [Image: blank.gif][Image: 0.gif] [Image: blank.gif][Image: 1.gif] [Image: blank.gif][Image: 2.gif] [Image: blank.gif][Image: 3.gif]
Ch / s 0 10 16 23

~~Set~~
220~Level
300~Level
400~Level
450~Level
500~Level
[Image: 12322.gif][Image: 12323.gif] [Image: blank.gif][Image: 4.gif] [Image: 5.gif] [Image: blank.gif][Image: 6.gif] [Image: blank.gif][Image: 7.gif] [Image: blank.gif][Image: 8.gif]
Ch / s 0 55 80 100 120


Transformacje:
(Aby transformować się, trzeba mieć wymagany poziom i wpisać "kai chakra"


Informacje:

Przyrost Hp na level- 44
Przyrost Chakry na level- 32
Przyrost Capacity na level- 25


Techniki ogólne:

1 Level, 0 Control, 20 Chakry- "Light"              
15 Level, 0 Control,50 Chakry- "Light Healing"    
15 Level, 0 control, 60 Chakry- "Full Light"            
25 Level, 0 Control, 100 Chakry- "Speed Up"        
50 Level, 90 Control, 250 Chakry- "Regeneration"  
150 Level, 0 Control, 1500 Chakry- "Chakra Fury"  

STAGE AKAMARU
                                                                   
1 Level+ Akamaru 1stage
50 Level+ Akamaru 2stage
150 Level+ Akamaru 3stage
280 Level+ Akamaru 4stage
400 Level+ Akamaru 5stage
550 Level+ Akamaru 6stage
700 Level+ Akamaru 7stage

Techniki profesji:

15 Level, 20 Control, 150 Chakry- "Kuchiyose akamaru"
Opis: Summon
[Image: Kuchiyose%20akamaru.png]

15 Level, 25 Control, 150 Chakry- "Tsuuga"
[Image: Tsuuga.png]

25 Level, 45 Control, 280 Chakry- "Rouga"
[Image: rouga.png]

45 Level, 60 Control, 400 Chakry- "Gatsuuga"
[Image: Gatsuuga.png]

65 Level, 80 Control, 600 Chakry- "Garouga"
[Image: Garouga.png]

80 Level, 90 Control, 1050 Chakry- "Kuchiyose Big Akamaru"
Opis: Summon
[Image: Kuchiyose%20Big%20Akamaru.png]

110 Level, 115 Control, 1650 Chakry- "Double Whirlwind"
[Image: Double%20Whirlwind.png]

300 Level, 125 Control, 2600 Chakry - "Mega whirlwind"
[Image: Mega%20whirlwind.png]

Premium, 1670 Chakry - "Shikyaku no Jutsu"
[Image: Shikyaku%20no%20Jutsu.png]
Akai
Level: 649 Ninjutsu: 120
Seathue
Level: 644 Ninjutsu: 134
Stanislawa
Level: 632 Ninjutsu: 121
Mow Mi Vitalyi
Level: 625 Ninjutsu: 116
AZOR THE LEGEND
Level: 620 Ninjutsu: 117