Rodzina Soprano
Kills: 586
Chill Mode
Kills: 260
Los Petardos Santos
Kills: 32
 
Experience   Respect   Tai jutsu   Sword fighting   Attack speed   Distance   Defense   Control   Chakra   Killers   
Character Vocation LevelExperience
#1721 Majq
Majki29
Kankurou 10
#1722 Mocny Volt
783711
Nagato 10
#1723 Kamas
501469
Hatake Kakashi 10
#1724 Twofel
szxr
Uchiha Sasuke 10
#1725 Psina
Adrianok441
Inuzuka Kiba 10
#1726 Odbytnica
uamovsky
Temari 10
#1727 Pyskaty Sasuke
pyskaty12321
Uchiha Sasuke 10
#1728 Dasadsasd
811007
Uchiha Sasuke 10
#1729 Sas
Voltar
Uchiha Sasuke 10
#1730 Hiii
ikoton
Haruno Sakura 10
#1731 Makibishi
makibishi412
Uchiha Itachi 10
#1732 Asfasgasg
Hidden
Sai 10
#1733 Kaczkodyl
301193
Uzumaki Naruto 10
#1734 Fsds
bongo
Uchiha Sasuke 10
#1735 Igox
igox
Uchiha Sasuke 10
#1736 Wujek Samo Zuo
bartule707
Aburame Shino 10
#1737 Zeref
sami
Uchiha Itachi 10
#1738 Kleszczyk
dracko
Sabaku no Gaara 10
#1739 Operator Wiadra
janczy
Hyuuga Neji 10
#1740 Sabacznik
Hidden
Inuzuka Kiba 10
#1741 Kawalek
kawalek21
Kankurou 10
#1742 Vastus
Vastus
Temari 10
#1743 Kibemajster
erykadam112
Inuzuka Kiba 10
#1744 Azas
gsjiafsd
Uzumaki Naruto 10
#1745 Ahdfgdd
fgdgdftbgdf
Uzumaki Naruto 10
#1746 Goebbels
zajebalimikonto
Hyuuga Neji 10
#1747 Bedoes
Noelo1337
Akimichi Chouji 10
#1748 Suzii
suziimia2610
Konan 10
#1749 Howzer
Gomespf
Uchiha Itachi 10
#1750 Ceesar
cheporo97
Uzumaki Naruto 10
#1751 Arksa
daho91
Hyuuga Neji 10
#1752 Cytozyna
kropek2133
Hyuuga Neji 10
#1753 Menelek
Lolek123456
Akimichi Chouji 10
#1754 Udi
matchfun11
Ten Ten 10
#1755 Sasuke Chakas
gokusuper
Uchiha Sasuke 10
#1756 Hitsubi
Fedmus
Sabaku no Gaara 10
#1757 Grube Lolo
end600
Akimichi Chouji 10
#1758 True Hokage
kman214
Uchiha Itachi 10
#1759 Thiefed
limpz2
Aburame Shino 10
#1760 Kolejorzlp
Kolej
Konan 10
 
Corni
Level: 642 Ninjutsu: 122
Nemesis
Level: 619 Ninjutsu: 119
Czuux Fan Boy
Level: 600 Ninjutsu: 118
Bad Boy
Level: 600 Ninjutsu: 115
Jake
Level: 593 Ninjutsu: 114