Kills:

Kills:

Kills:
Experience   Respect   Tai jutsu   Sword fighting   Attack speed   Distance   Defense   Control   Chakra   Killers   
Character Vocation LevelExperience
#41 Indistinguishable Voyager
Hidden
Akimichi Chouji 10
#42 Indistinguishable Marshall
Hidden
Temari 10
#43 Aoaoaoaoao
darkzy
Uzumaki Naruto 10
#44 Victimized
Hidden
Uzumaki Naruto 10
#45 Potassium Chloride
Comecomecome
Sabaku no Gaara 10
#46 Hejka Tu Woky
Wokkeusz
Uchiha Sasuke 10
#47 Kawa
Dziomuss
Inuzuka Kiba 10
#48 Temikasovsky
Temikas
Hyuuga Hinata 10
#49 Escanor
daniel843
Uchiha Itachi 10
#50 Love
patryk510
Sabaku no Gaara 10
#51 Dio
kaito
Haruno Sakura 10
#52 Mnichos
Nagatosi
Haruno Sakura 10
#53 Pako
Kagie
Sabaku no Gaara 10
#54 Ka Gie
Kagie
Sabaku no Gaara 10
#55 Kamilovsky
Kagie
Sabaku no Gaara 10
#56 Chocolate
Hidden
Sabaku no Gaara 10
#57 Truefalkos
TrueFalkos
Inuzuka Kiba 10
#58 Narutoka
PniakOwsky
Uzumaki Naruto 10
#59 Ramsay Bolton
Hidden
Hyuuga Hinata 10
#60 Metylefenylopropyloamina
Hidden
Hyuuga Hinata 10
#61 Metylofenylopropyloamina
Hidden
Hyuuga Hinata 10
#62 Mojo Jojo
Hidden
Hyuuga Neji 10
#63 Mc Kagie
Kagie
Haruno Sakura 10
#64 Tamos
Tamos
Rock Lee 10
#65 Oni Akanamaya
Hidden
Yamanaka Ino 10
#66 Darkray
SamuelDD
Uchiha Itachi 10
#67 Kage Dens
Dens
Hatake Kakashi 10
#68 Pochlastane Kurwy
padaka98
Hyuuga Hinata 10
#69 Shirix
amantis
Uchiha Sasuke 10
#70 No Emotion
amantis
Uchiha Sasuke 10
#71 Karel Swoboda
Hidden
Sabaku no Gaara 10
#72 Worrner Bross
Bajlandoo
Temari 10
#73 Uliczne Bajlando
Bajlandoo
Nara Shikamaru 10
#74 Ciastek
Ciastek
Uzumaki Naruto 10
#75 Clone Ii
Hidden
Hyuuga Hinata 10
#76 Acorn
Hidden
Uzumaki Naruto 10
#77 Imoxon
Imoxon
Uchiha Itachi 10
#78 Shirox
Filipettos
Hyuuga Hinata 10
#79 Yur Dader Dranked
DrCiAcH
Hyuuga Hinata 10
#80 Temix
exz121
Kankurou 10
Kage
Level: 11 Ninjutsu: 0
Iboomiboom
Level: 1 Ninjutsu: 0
Ayon
Level: 1 Ninjutsu: 0
Mazur Chuj
Level: 1 Ninjutsu: 0
Slaba Psycha Mazurowicza
Level: 1 Ninjutsu: 0