Rodzina Soprano
Kills: 586
Chill Mode
Kills: 260
Los Petardos Santos
Kills: 32
 
Experience   Respect   Tai jutsu   Sword fighting   Attack speed   Distance   Defense   Control   Chakra   Killers   
Character Vocation Distance
#1 Yako
Schiru2
Ten Ten 191
#2 Khutulun
Stokrotka
Konan 186
#3 Puppet
Shihn
Kankurou 182
#4 Gyhen
mori
Sabaku no Gaara 181
#5 Gadzina
janiu96
Sabaku no Gaara 181
#6 Angel Of Darkness
kubenio
Konan 178
#7 Samson
Drimiter
Kankurou 176
#8 Jake
Hidden
Kankurou 174
#9 Regajt
Regito
Nara Shikamaru 173
#10 Dziki Schaboszczak
177975
Sabaku no Gaara 172
#11 Deamn
Deamn
Ten Ten 172
#12 Furajka
Fucid
Temari 172
#13 Kalketor
Kalke
Kankurou 171
#14 Nie Ogar
Hidden
Konan 168
#15 Hi Im Magier
xmagier1
Nara Shikamaru 167
#16 Magazynier
sebciol1991
Sabaku no Gaara 166
#17 Play Boy
Macierevicz
Temari 166
#18 Alu
Aluthanos
Konan 164
#19 Idecek
Hidden
Kankurou 162
#20 Kierowca Parowca
KierowcaParowca
Kankurou 162
#21 Flying Squirrel
ardilla
Sabaku no Gaara 162
#22 Nahuyamitakawa
Hidden
Sabaku no Gaara 161
#23 Because Im Batman
Hidden
Nara Shikamaru 161
#24 Elizabeth
Hidden
Konan 160
#25 Yafenik
Yafenik
Sabaku no Gaara 159
#26 Hate
Hiitchy
Kankurou 158
#27 Kajcioch
kojciach
Kankurou 157
#28 Kolej
Kolej
Sabaku no Gaara 157
#29 Puchauke
Mandarin
Kankurou 156
#30 Konanowy Nevadox
Hidden
Konan 156
#31 Coole
Coole
Sabaku no Gaara 155
#32 Gniewna Gaara
Lee Hardcor
Sabaku no Gaara 155
#33 Minosz Hooligano
amaury123
Kankurou 155
#34 Oski
Oski
Konan 155
#35 Tamten
Theyso
Ten Ten 154
#36 Bialy Czarnuch
636544
Kankurou 154
#37 Sabaku No Body
arek4327
Sabaku no Gaara 154
#38 Temka
patryk2305
Temari 153
#39 Uliczne Bajlando
Bajlando000
Sabaku no Gaara 153
#40 Eater
schiru2001
Aburame Shino 153
 
Corni
Level: 642 Ninjutsu: 122
Nemesis
Level: 619 Ninjutsu: 119
Czuux Fan Boy
Level: 600 Ninjutsu: 118
Bad Boy
Level: 600 Ninjutsu: 115
Jake
Level: 593 Ninjutsu: 114