Umadbro
Kills: 640
ODDZIAL SPECJALNY
Kills: 520
Cranium Krusherz
Kills: 19


~~Set~~
~Normal~
~30~Level
~70~Level
150~Level
[Image: 2486.gif][Image: 12373.gif] [Image: blank.gif][Image: 0.gif] [Image: blank.gif][Image: 1.gif] [Image: blank.gif][Image: 2.gif] [Image: blank.gif][Image: 3.gif]
Ch / s 0 10 16 23

~~Set~~
220~Level
300~Level
400~Level
450~Level
500~Level
[Image: 12375.gif][Image: 12376.gif] [Image: blank.gif][Image: 4.gif] [Image: 5.gif] [Image: blank.gif][Image: 6.gif] [Image: blank.gif][Image: 7.gif] [Image: 8.gif]
Ch / s 0 55 80 100 120

Transformacje:
(Aby transformować się, trzeba mieć wymagany poziom i wpisać "kai chakra"


Informacje

Przyrost Hp na level- 24
Przyrost Chakry na level- 52
Przyrost Capacity na level - 25


Techniki ogólne:

1 Level, 0 Control, 20 Chakry- "Light"
15 Level, 0 Control, 50 Chakry- "Light Healing"
15 Level, 0 control, 60 Chakry- "Full Light"
25 Level, 0 Control, 100 Chakry- "Speed Up"
50 Level, 90 Control, 250 Chakry- "Regeneration"
150 Level, 0 Control, 1500 Chakry- "Chakra Fury"


Techniki profesji:

15 Level, 25 Control, 110 Chakry- "Sabaku Taisou"

[Image: Sabaku%20Taisou.png]

30 Level, 45 Control, 120 Chakry- "Suna Shuriken"

Opis: Jutsu uderza 4x
[Image: Suna%20Shuriken.png]

35 Level, 50 Control - "Suna no Yoroi"
Opis: Tak jak w normalnej Tibii - Utamo Vita, czyli najpierw tracisz manę, a potem hp.
[Image: Suna%20no%20Yoroi.png]

55 Level, 75 Control, 320 Chakry- "Make Shukaku no hou"
Opis:
Tworzy 4 speary.

80 Level, 95 Control, 380 Chakry- "Suna no tate"
Opis:
Jutsu uderza 4x
[Image: Suna%20no%20tate.png]

110 Level, 115 Control, 1000 Chakry- "Ryuusa Bakuryu"
[Image: Ryuusa%20Bakuryu.png]

300 Level, 125 Control, 3000 Chakry - "Sabaku Kyu"
Opis: Jutsu narzuca parala.
[Image: Sabaku%20Kyu.png]

Premium, 100 Control, 1400 Chakry- "Gokusamaisou"
[Image: Gokusamaisou.png]
Akai
Level: 649 Ninjutsu: 120
Seathue
Level: 629 Ninjutsu: 133
Obito Tryndahale
Level: 621 Ninjutsu: 116
AZOR THE LEGEND
Level: 619 Ninjutsu: 117
Loop
Level: 613 Ninjutsu: 120