Legends of Shinobi

Full Version: [FACC] Red Cap
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jako, że mistrz poradników jest tylko jeden, to kontynuuję moje dzieło. Mniej ambitne poradniki, bo tylko questy, ale skoro i tak nikomu się nie chce ich robić, to czemu nie?

Pierwszym, wtórnie opisanym questem będzie Red Cap.


Po drodze spotkamy następujących przeciwników:

[Image: 2zxoaps.jpg] [Image: v8lueh.jpg] [Image: sy1eeu.jpg]Skoro już wiadomo, co będziemy musieli pokonać możemy wybrać się w podróż. Podróż nie będzie za długa, gdyż Quest jest dosłownie nad Konoha, pierwszy resp Banditów. Udajemy się do środkowego domku, zgodnie z zamieszczonym poniżej zdjęciem:


[Image: op225e.jpg]

Brawa dla Was, quest skończony.
Nie posiadam niestety zdjęcia, ani statystyk Red Capa, gdyż jest to najzwyczajniej w świecie badziewny item, który pewnie większość z Was nawet nie założy. Ale liczy się respect!

Poradnik by Brzoza
Reference URL's