Legends of Shinobi

Full Version: Wesołych świąt!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Chcieliśmy złożyć wszystkim naszym graczom wesołych i radosnych świąt!

Z okazji świąt dziś o 12:15, 22:00 i o losowej godzinie odbędzie się mass lottery!

Pozdrawiamy,
Support
Reference URL's