Legends of Shinobi

Full Version: LoSOTS War 2.5
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Wybaczcie za Intro, zajebane i jeszcze z takim okropnym Watermark'iem, ale już nie miałem w ogóle wyboru. Miłego oglądania! SmileŁadny filmik panie Gmie
>nazwij filmik masa =/= skill
>pokazuj klipy gdzie macie 18 ludzi na 7 I dajecie 4 sqm
>Sam sie pocisnales
>chujowy filmik, zostaw to willdiemu.
Reference URL's